GlasGiganten AB har tilldelats ratingen VVV (Trippel-V) 2018 av Valuation Företagsvärdering. Ratingen som är den högsta på en femgradig skala är baserad på en sammanvägd bedömning av finansiell stabilitet, lönsamhet, tillväxt och värde i förhållande till andra företag, och uppnås av cirka 5% av Sveriges alla aktiebolag.

Vi tackar alla kunder för att ni gör det möjligt för oss att växa och utveckla våra tjänster till att bli ännu bättre!