Vi använder kakor (cookies) och spårteknik för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats!

Köpvillkor

Tillämplighet

För privatkonsumenter gäller konsumentköplagen, distansavtalslagen samt hemförsäljningslagen, vilket innebär att du som kund normalt har 14 dagars ångerrätt efter mottagandet av varan. 

Undantag av detta gäller dock skräddarsydda vararor som tillverkas efter beställning och enligt kundens specifika önskemål, det vill säga ångerrätten enligt distansavtalslagen gäller ej måttanpassade produkter på www.glasgiganten.se.

Mer information om detta finns på Konsumentverkets hemsida www.kov.se.

Åldersgräns samt villkor för beställning

Minderåriga under 18 år får inte köpa produkter och öppna konto hos GlasGiganten AB, utan målsmans skriftliga godkännande. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att GlasGiganten AB lider ekonomisk skada, polisanmäls.

Kontoregistrering

Vid öppnande av konto hos GlasGiganten AB, gäller Köpevillkoren. Vid öppnande accepterar besökaren att GlasGiganten AB lagrar given information i enlighet med Personuppgiftslagen (PuL). Se punkt Personuppgiftslagen (PuL).

Avslut av konto

Vid avslut av konto hos GlasGiganten AB, ska detta meddelas per e-mail till info@GlasGiganten.se . Du är inte skyldig att ange orsak.

IP-nummer

Kundens IP-nummer (Internet Protocol-adress) registreras vid varje beställning. Falska beställningar och bedrägeriförsök polisanmäls.

Priser

Alla priser utgår till Svenska kronor (SEK). Eventuell fraktkostnad, skatter, tullavgifter, fakturaavgift etc tillkommer vid beställning.

Moms

Alla priser på GlasGiganten AB visas enligt svensk lagstiftning inklusive 25% moms.

Ändringar

GlasGiganten AB förbehåller sig rätten till reservation för eventuella felaktigheter i priser och med reservation för innehåll på webbsidan och ändringar. GlasGiganten AB förbehåller rätten att löpande ändra priser. Prisändringar efter lagda beställningar kan ej åberopas.

Upphovsrätt

Samtliga bilder, motiv, foton, teckningar, målningar, mönster som visas på GlasGiganten AB hemsida skyddas av upphovsrätt. Inget bildmaterial får därför användas utan tillåtelse från GlasGiganten AB

Framställning

Alla bilder, illustrationer, färger och foton kan ej garanteras återge exakt utseende och beskaffenhet. Alla färger i samtliga motiv som visas i GlasGigantens AB webbshop kan avvika något mot verkligheten.

Fraktsätt

GlasGiganten AB  levererar till utlämningsställe (tex lokal matbutik eller ombud), hem- eller företagsadress.

Beställningar kan även hämtas hos GlasGiganten lager under angivna hämtningstider. Kunden kan antingen få varan opackad eller packad i trälåda (tilläggskostnad). Efter att kund kvitterat ut sin vara tar GlasGiganten inte längre på sig någon ansvar för varan och det skick varan är i eller hur varan skall transporteras till kund.

Fraktpriser

Fraktpriser tillkommer. Fraktpriserna anges i varukorgen/kassan. Om fler fraktalternativ anges i varukorgen/kassan, väljer köparen det bäst lämpade alternativet

Leveranstid

Leveranstid tid är 2-6 veckor från beställningstillfället. Om leveranstiden skulle komma att avvika från standard leveranstid informeras kunden om detta i samband med sitt köp.

Fraktskador

GlasGiganten AB eftersträvar att skicka så tåliga försändelser som möjligt. Vi kan dock inte garantera eventuella skador inte uppkommer på försändelserna. Försändelserna ska alltid kontrolleras vid mottagande av köparen/beställaren, och denne ska direkt reklamera skador till GlasGiganten AB. GlasGiganten AB ersätter trasiga produkter mot att mottagaren returnerar den trasiga produkten eller de delar som är trasiga. Alternativet är att mottagaren tar tydliga digitala bilder på den trasiga produkten eller de delar som är trasiga. GlasGiganten står för frakten och skickar en fraktsedel som skall sättas på returförsändelsen. Inga ersättningsprodukter skickas utan att detta godkänts av GlasGiganten AB. Trasiga produkter kan ej ersättas mot betalning. Försvunna försändelser ska meddelas GlasGiganten AB där reklammation göras mot transportbolaget. Spara alltid följesedeln tills att din retur är godkänd av GlasGiganten AB.

Tullkostnader

Alla varor som skickas från Sverige och leveranser inom Sverige är tullbefriade. Leveranser till länder inom EU är också tullfritt. Leveranser till icke-EU-land kan innebära eventuella tullavgifter. Tullavgifter betalas av köparen.

Avbrytande av lagd order

För beställningar av unika beställningsvaror kan detta inte avbrytas. Köparen binder sig att fullfölja köpet efter beställning, då startad produktion inte kan avbrytas. För lagervaror kan order avbrytas om inte order har skickats. Vid eventuell retur gäller punkten Ångerrätt.

Ångerrätt

För produkter som är unika beställningsvaror gäller ej ångerrätt, bytesrätt eller öppet köp eftersom varorna inte kan återsäljas till annan part (se punkt 1).

För lagervaror gäller ångerrätten 14 dagar från mottagande av beställd vara enligt distansavtalslagen: Varorna ska skickas i orört och oskadat skick och paketeras enligt samma inkommande paketering. Köparen står för returkostnaderna. Innan ångerrätt tillämpas måste GlasGiganten AB kontaktas och godkänna returrätt. Kostnad för ursprungsfrakten kan ej återbetalas vid ångerrätt.

Förbehåll

GlasGiganten AB ansvar för fel i leverans är begränsad till gällande försäljningsvillkor. GlasGiganten AB bär inget direkt eller indirekt ansvar för skador som uppkommit i samband med upp och nermontering av våra produkter. GlasGiganten AB är ej ersättningsskyldiga för direkta eller indirekta kostnader som köpare/beställare kan ha gentemot sig själv eller andra parter. GlasGiganten AB tar inget ansvar för skador som kan uppstå på våra produkter i samband med kundens eller 3:e parts egen åverkan.

Ansvar vid fel

Om uppenbara fel i levererad produkt upptäcks innan produkten är monterad kan GlasGiganten AB ersätta felaktiga produkter mot att mottagaren returnerar den felaktiga produkten eller de delar som är felaktiga. Alternativet är att mottagaren tar tydliga digitala bilder på den felaktiga produkten eller de delar som är felaktiga. Inga ersättningsprodukter skickas utan att detta godkänts av GlasGiganten AB. Felaktiga produkter kan ej ersättas mot betalning. Uppenbara fel måste rapporteras till GlasGiganten AB inom 14 dagar från mottagandet av leverans. GlasGiganten AB ersätter aldrig felaktiga produkter om produkterna är uppmonterade.

Ägandesrättförbehåll

Alla varor förblir GlasGigantens AB egendom tills dess full betalning erlagts.

Betalningsalternativ

Betalning sker via Payson (www.payson.se) och betalningsalternativen är Kortbetalning, Direktbetalning via internetbank eller Faktura/Delbetalning.

Vid betalning via faktura samarbetar Payson med Svea Ekonomi AB. För att handla mot faktura måste du ange ditt personnummer eller organisationsnummer (Företag). Förutsättning för att få handla mot faktura är bland annat att du är registrerad i folkbokföringsregistret i Sverige och är över 18 år. Du får inte ha några betalningsanmärkningar. Samtliga fakturor är av Payson överlåtna till Svea Ekonomi AB. Fakturans betalningsvillkor är 14 dagar om inte annat väljs vid köptillfället. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med det belopp som är tillåtet enligt lag, f.n. 60 kr, samt dröjsmålsränta med 2 % per månad. Vid utebliven betalning överlämnas fakturan till inkasso.

Personuppgiftslagen PUL

Enligt personuppgiftslagen (1998:2004) får ingen registrering av personuppgifter ske utan personens medgivande. Du har rätt att ta del av dina personuppgifter som finns registrerade hos oss. Om de registrerade uppgifterna är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har du rätt att begära att uppgifterna ska rättas eller raderas. Du har full tillgång till dina lagrade adressuppgifter under ditt registrerade konto hos oss, som också är fullt ändringsbara. Vill du att vi ska lämna ut uppgifter till dig ur vårt register, krävs enligt personuppgiftslagen att du sänder in en undertecknad begäran till GlasGiganten AB. Kontakta oss först för mer information.

Force majeure - Oförutsedda avbrott, hinder mm.

GlasGiganten AB kan ej ställas till ansvar eller bli återbetalningsskyldig för beställda varor där försening orsakas av händelser och hinder utanför egen kontroll såsom eventuella driftsavbrott orsakade av sjukdom, datorfel, serverfel, programfel, linjefel, elavbrott eller andra åtgärder av restriktiv struktur, myndighetskontroll, force majeure, krig etc. som tillfälligt hindrar fullgörande av beställd tjänst.

Felaktigheter i uppgifter

GlasGiganten AB ansvarar ej för eventuella felaktigheter i uppgifter lämnade av beställaren. Kontrollera därför att beställningen är korrekt i samband med inskrivning av uppgifter, samt kontrollera det svarsmail som kommer till beställarens adress med kopia på beställningsuppgifterna.

Friskrivningsklausul

GlasGiganten AB förbehåller sig rätten att ändra köpevillkoren utan annonsering. Uppdaterade köpevillkor ersätter tidigare köpevillkor, som ej kan åberopas. GlasGiganten AB förbehåller sig rätten till reservation för eventuella felaktigheter.

Tvist

Tvister med anledning av dessa villkor ska avgöras i svensk domstol.

           God kreditvrdighet