Vi använder kakor (cookies) och spårteknik för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats!

Integritetspolicy för GlasGiganten AB

I linje med den nya dataskyddsförordningen GDPR (träder i kraft den 25 maj 2018) har vi tagit fram följande integritetspolicy. Här beskrivs vilken information vi samlar in om dig, hur vi använder den samt hur vi gör det. Policyn beskriver även dina rättigheter och hur du går till väga för att utöva dina rättigheter.

Vilken information samlar vi in?

GlasGiganten samlar in och behandlar information inom de områden och funktioner som anges nedan. När du använder våra tjänster eller handlar hos oss kan du direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, såsom när du genomför ett köp tex. via vår hemsida, skapar ett kundkonto, kontaktar oss eller använder någon av våra tjänster där du lämnar personuppgifter.

Information du kan komma att lämna till oss

 • Person- och kontaktinformation
  Till exempel namn, e-postadress, mobiltelefonnummer, personnummer, faktura- och leveransadress.
 • Betalningsinformation 
  Till exempel fakturainformation, bankkontonummer.
 • Egendom
  Till exempel fastighetsbeteckning, lägenhetsnummer.

Information vi kan komma att hämta in om dig

 • Inhämtande av adressuppgifter
  På begäran av dig kan adressuppgifter hämtas för att underlätta köp. 

 • Information om varor/tjänster
  Detaljer angående de varor/tjänster du har köpt. 

 • Finansiell information
  Godkända krediter via våra samarbetspartners. Information om hur du använt vår hemsida- tex hur du nådde oss och hur du använder våra tjänster.

 • Enhetsinformation
  Till exempel IP-adress. 

 • Geografisk information 
  Till exempel din geografiska placering för att kunna leverera varor till digVad gör vi med din information?

I samband med att du köper varor eller tjänster hos GlasGiganten kan dina personuppgifter komma att sparas och de används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster.

Med stöd av köpeavtalet kommer dina personuppgifter att behandlas för att:

 • Genomföra ditt köp av varor och tjänster och vid behov verifiera din identitet för tex. kreditköp 
 • Ge dig kundsupport och information om produkter och tjänster som du ber oss om 
 • Leverera varor och tjänster 
 • Eventuella garanti- och reklamationsärenden 
 • Administrera, utveckla och testa våra system som våra tjänster tillhandahålls i 


Om du ger ditt samtycke kommer dina personuppgifter att behandlas för att:

 • Administrera ditt kundkonto Skicka ut nyhetsbrev 
 • Skicka ut pressmeddelanden 
 • Cookies eller liknande tekniker 


GlasGiganten kommer även samla in och behandla personuppgifter för att följa tillämplig lagstiftning som t.ex. bokföringslag, skattelagstiftning.

GlasGiganten kan även komma att använda dina uppgifter för att kommunicera med dig via utskick, telefon samt elektroniskt. Vi kan komma att rikta erbjudande till dig baserat på tidigare köp samt även bjuda in dig till att deltaga i kundundersökningar/affärsutvecklingsinitiativ. Om du inte vill mottaga riktad kommunikation från oss kan du direkt avregistrera dig alt kan du maila till info@glasgiganten.se.

Observera att en ändring inte alltid gäller omedelbart. Vi kommer uppfylla din begäran så snart som det är praktiskt möjligt och strävar efter att senast ändra 30 dagar efter att vi mottagit din begäran.Vilka kan vi komma att dela din information med?

För att kunna tillhandahålla våra tjänster samt leverera dina varor till dig kan vi komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter.

 • Leverantörer och underleverantörer
  För att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig samt för andra syften beskrivet i den här policy kan GlasGiganten komma att dela dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer. 

 • Betal- och kreditbolag
  För att hantera dina betalningar kan dina uppgifter delas med finansiella aktörer. Om du väljer att använda kredittjänster som tillhandahålls via våra partners kommer dina personuppgifter delas med betal- och kreditbolag. 

 • Myndigheter
  På grund av lagkrav eller med ditt godkännande kan GlasGiganten komma att dela dina uppgifter med myndigheter såsom Skatteverket, Polisen eller andra myndigheter. Säkerhet

Vi strävar efter att skydda dina personuppgifter och upprätthåller lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra olämpliga eller ofrivilliga utlämnanden, användning, åtkomst, förlust, ändring eller skada av dina personuppgifter. Endast GlasGiganten eller våra underleverantörers anställda som behöver åtkomst till dina personuppgifter för en specifik uppgift kommer att få åtkomst till dina personuppgifter.Vad vi INTE kommer göra med dina uppgifter

Vi kommer inte sälja dina personuppgifter till tredje part utan ditt tillstånd.Vart sparar vi dina uppgifter?

Vi kommer till allra största del hantera dina personuppgifter inom EU/ESS. Om personuppgifter överförs till eller behandlas i ett land utanför EU/EES kommer GlasGiganten vidta nödvändiga och alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå som är jämförbar med det skydd som erbjuds inom EU/EES.Hur länge spara vi dina uppgifter?

Vi kommer endast behålla dina personuppgifter så länge som behövs för att uppfylla de syften som specificerats i denna policy. När vi sparar din data för andra syften t.ex. för att uppfylla krav på bokföring, sparar vi dina uppgifter endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte. Vi kommer genomföra regelbundna gallringar och ta bort personuppgifter om inte längre behövs.Dina rättigheter

 • Rätt att få tillgång till din data. 
  Du kan begära en kopia av de uppgifter vi har om dig samt verifiera den information vi har om dig. Kopian är kostnadsfri och vi strävar efter att ge dig svar inom 30 dagar. 

 • Rätt till rättelse 
  Du har rätt att få felaktig eller ofullständig information om dig själv ändrad/rättad. 

 • Rätt att bli raderad
  Om du inte lägre vill att vi sparar dina uppgifter har du rätt att få dina uppgifter raderade förutsatt att de inte längre är nödvändiga för det syfte de samlades in för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som t.ex. bokföringslagen som gör att vi inte genast kan radera delar av din data. Vi kommer i de fall endast spara den data som vi är skyldiga enlighet lag att hålla. Om behandlingen baseras på samtycke och detta återkallas så kommer dina uppgifter raderas.

 • Rätt att begränsa
  Du har rätt att kräva att behandlingen begränsas om något av följande är tillämpligt: om du bestrider att personuppgifterna är korrekta behandlingen är olaglig vi behöver inte längre uppgifterna men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk.

 • Rätt att invända
  Du har rätt att invända mot behandling om den lagliga grunden för din behandling är intresseavvägning eller allmänt intresse.

 • Rätt till dataportabilitet
  Du har rätt att få de personuppgifter som du tillhandahållit till oss som behandlas automatiskt överfört till dig själv eller en ny personuppgiftsansvarig om den lagliga grunden är samtycke eller att behandlingen varit nödvändig för att fullgöra ett avtal och detta inte påverkar tredje parts rättigheter på ett ogynnsamt sätt.

 • Rätt att återkalla samtycke
  Du har när som helst rätt att återkalla eventuella samtycken som du givit GlasGiganten .Kontakta oss

Personuppgiftsansvarig är GlasGiganten AB som ett svenskt bolag registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 556694-7122 och har sitt säte i Stockholm.

Om du har frågor angående hanteringen av dina personuppgifter är du välkommen att maila oss på info@glasgiganten.se alternativ ringa 010 - 175 76 00.Tillsynsmyndighet

Datainspektionen är den tillsynsmyndighet som i Sverige övervakar att de som behandlar personuppgifter följer dataskyddsförordningen. Om du anser att GlasGiganten behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen har du rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen. Kontaktuppgifter: Telefonnummer: 08-657 6100 E-post: datainspektionen@datainspektionen.seUppdateringar

GlasGiganten förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera i denna policy.           God kreditvrdighet